Sanepid w Restauracji: Jak radzić sobie z kontrolą?

1. Poradniki / 3. Gastronomia
12 marca 2024 r.

czas czytania: 5 minut

Restauracje są miejscem, gdzie klienci oczekują nie tylko wyśmienitego smaku potraw, ale także bezpieczeństwa żywnościowego i wysokich standardów higieny. Właśnie dlatego kontrola sanepidu odgrywa kluczową rolę w branży gastronomicznej, monitorując i sprawdzając restauracje pod kątem przestrzegania norm sanitarnych.

Sanepid – Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest instytucją odpowiedzialną za nadzór nad przestrzeganiem norm sanitarnych w miejscach publicznych, w tym również w restauracjach. Jest to organ państwowy, który ma za zadanie monitorować stan higieny i bezpieczeństwa żywnościowego, zapobiegając zagrożeniom dla zdrowia publicznego wynikającym z nieprawidłowego przechowywania, przygotowywania i serwowania żywności.

Oficjalny katalog stacji sanitarno-epidemologicznych, w którym możesz wyszukać informacje i kontakt do sanepidu, która działa w regionie Twojej restauracji. Widnieje tam spis miast oraz powiatów z wygodną lupką wyszukiwania.

Kontrola Sanepidu: Co warto wiedzieć?

Proces przeprowadzania kontroli sanitarnych w restauracji obejmuje szereg kroków. Państwowa Inspekcja Sanitarna ocenia stan higieny personelu, czystość kuchni, przechowywanie żywności, stosowanie środków dezynfekcyjnych oraz przestrzeganie odpowiednich temperatur. Dlatego restauratorzy powinni regularnie monitorować te obszary i zapewnić, że wszystkie procedury są przestrzegane.

Najczęstsze obszary, na które zwraca uwagę sanepid, obejmują:

 • Higienę personelu: Właściwe mycie rąk, noszenie czystych ubrań i czepków kuchennych oraz zachowanie odpowiednich standardów higieny osobistej.
 • Czystość kuchni i pomieszczeń: Regularne sprzątanie i dezynfekcja powierzchni, urządzeń kuchennych i pomieszczeń restauracyjnych.
 • Przechowywanie i przygotowywanie żywności: Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania żywności, dat ważności oraz segregacji produktów surowych i gotowych.
 • Stosowanie odpowiednich procedur sanitarnych: Włączając w to regularne dezynfekowanie powierzchni dotykowych, stosowanie środków dezynfekcyjnych oraz zachowanie odpowiednich temperatur podczas przechowywania i przygotowywania żywności.
 • Również naruszenia takie jak: Korzystanie z brudnych naczyń, sprzedaż przeterminowanej żywności, kosztowanie potraw palcem, używanie tkaninowych ścierek, niewłaściwe przechowywanie produktów spożywczych, fałszowanie dokumentów kontroli Sanepidu, mrożenie surowego mięsa bez odpowiedniego przetworzenia, składanie mokrych naczyń na siebie, zaniedbanie czystości uszczelek w chłodziarkach.
 • KSIĄŻECZKI SANEPIDOWSKIE PRACOWNIKÓW!

Prawne Aspekty Kontroli Sanitarnej w Restauracji

Restauratorzy powinni być świadomi obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności gastronomicznej, w momencie kiedy zjawi się kontrola sanepidu. W Polsce głównym aktem prawnym regulującym tę kwestię jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Rutynowa Kontrola sanepidu jest zapowiadana. Urząd informuje przedsiębiorce o nadchodzącej inspekcji na 7 do 30 dni z wyprzedzeniem. Natomiast inspekcja sanitarna nie ma obowiązku podawania dokładnej daty wizyty!

Konsekwencje nieprzestrzegania norm sanitarnych mogą obejmować:

 • Kary finansowe: Mandaty karne w kwocie od 100 do 500 złotych za każde stwierdzone naruszenie.
 • Zamknięcie lokalu: W przypadku poważnych naruszeń sanepid może nakazać czasowe zamknięcie restauracji, co może skutkować utratą klientów i utratą reputacji.

Przygotowanie do Kontroli Sanitarnej

Kilka praktycznych wskazówek dla restauratorów:

 • Szkolenia dla personelu: Regularnie organizuj szkolenia dotyczące higieny osobistej, przechowywania i przygotowywania żywności oraz stosowania środków dezynfekcyjnych.
 • Monitorowanie stanu higieny: Regularnie sprawdzaj stan czystości kuchni, urządzeń kuchennych i pomieszczeń restauracyjnych oraz reaguj na wszelkie problemy natychmiast.
 • Prowadzenie dokumentacji: Zachowaj kompletną dokumentację dotyczącą higieny i bezpieczeństwa żywności, włączając w to plany kontroli, raporty sanitarno-epidemiologiczne i szkolenia personelu.

Co należy przygotować na wizytę sanepidu?

 1. Aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), potwierdzające zdolność pracowników do pracy w gastronomii.
 2. Umowę najmu lokalu lub, w przypadku niepełnej dzierżawy, umowę na dzierżawę zaplecza lub konkretnych pomieszczeń.
 3. Projekt lokalu, przedstawiający rozmieszczenie i funkcje poszczególnych stref.
 4. Rejestry monitorujące kluczowe aspekty działalności, obejmujące między innymi temperaturę w lodówkach, szczegółowe zapisy dotyczące dostaw, procedury mycia i dezynfekcji podłóg oraz urządzeń.
 5. Aktualne wyniki badania wody, potwierdzające jej jakość i przydatność do spożycia.
 6. Umowę oraz dokumentację działań związanych z deratyzacją, dezynsekcją i dezynfekcją (DDD), zapewniającą, że lokal jest wolny od szkodników.
 7. Umowę na regularny wywóz śmieci z lokalu.
 8. Potwierdzenie przeszkolenia personelu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 9. W przypadku nietypowych warunków lokalowych, takich jak piwnice czy sutereny, konieczne jest przedstawienie odstępstwa dotyczącego wymogów wysokości pomieszczenia. Zwłaszcza jeśli jest ona mniejsza niż 3 metry!
 10. Dokumentację systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) lub GMP/GHP (Good Manufacturing Practice/Good Hygiene Practice) – niezbędną w przypadku większych przedsięwzięć gastronomicznych.

Rozwiązanie Problemów Wykrytych Przez Sanepid

W przypadku wykrycia problemów podczas kontroli sanepidu, restauratorzy powinni szybko podjąć działania naprawcze i wprowadzić poprawki, aby zminimalizować ryzyko ponownego naruszenia przepisów. Współpraca z inspektorami Sanepidu jest kluczowa, dlatego restauratorzy powinni być otwarci na sugestie i wskazówki dotyczące poprawy stanu higieny i bezpieczeństwa żywności.

Znaczenie Przestrzegania Norm Sanitarnych

Dbając o higienę i bezpieczeństwo żywności, restauratorzy chronią zdrowie klientów i budują reputację lokalu i zdobywają lojalność klientów. Zauważalny jest rosnący trend, w którym konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na standardy higieny w lokalach gastronomicznych. Negatywne opinie na ten temat mogą znacząco zaszkodzić reputacji restauracji. Restauracje, które dbają o czystość i bezpieczeństwo żywności, mogą cieszyć się pozytywnymi opiniami i większym zainteresowaniem ze strony klientów.

Oto kluczowe aspekty:

 1. Ochrona zdrowia klientów: Dbałość o higienę i bezpieczeństwo żywności zapewnia klientom bezpieczne i zdrowe jedzenie. Przekłada się na ich zadowolenie i zaufanie.
 2. Wpływ na reputację: Negatywne opinie na temat czystości i bezpieczeństwa żywności mogą szkodzić reputacji restauracji i prowadzić do utraty klientów.
 3. Lojalność klientów: Przestrzeganie norm sanitarnych buduje zaufanie i lojalność klientów, którzy częściej wracają do restauracji.
 4. Pozytywne opinie i zainteresowanie: Restauracje dbające o higienę mogą cieszyć się pozytywnymi opiniami i większym zainteresowaniem klientów. Te czynniki będą miały wpływ na wzrost popularności i dochodów.

Podsumowanie i Wnioski

Wysokie standardy sanitarno-higieniczne są niezbędne dla każdej restauracji, która pragnie osiągnąć sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie gastronomii. Przestrzeganie norm sanitarnych nie tylko chroni zdrowie klientów, ale również ma wpływ na reputację restauracji i lojalność klientów. Restauratorzy powinni regularnie szkolić personel, dbać o czystość lokalu i stosować się do przepisów prawa. Tym sposobem właściciele restauracji zapewnią sobie wysokie szanse na sukces w branży gastronomicznej.

Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, gdzie znajdziesz wiele treści pomocnych w optymalizacji Twojej restauracji.

Umów się na bezpłatne Demo systemu POS Papu.io! Szybki formularz kontaktowy lub
zadzwoń 61 600 68 25.