Pokoleniowe tarcia w gastronomii: Jak z nimi sobie radzić?

3. Gastronomia
16 listopada 2023 r.

szacowany czas czytania: 3 minuty

Branża gastronomiczna nie tylko oferuje wyśmienite potrawy. Stanowi również miejsce, gdzie skrzyżowaniu ulegają różnorodne pokolenia pracowników. Od doświadczonych weteranów po entuzjastycznych milenialsów, zróżnicowanie wiekowe może prowadzić do konfliktów i tarcia w miejscu pracy. 

Jak zatem osiągnąć harmonię i efektywną współpracę między pokoleniami w gastronomii?

Różnice pokoleniowe to nie tylko kwestia wieku, ale także uwarunkowana historią życia perspektywa, która kształtuje wartości, preferencje i sposoby pracy. Baby boomers (lata 40. i 50.), Generacja X (lata 60. i 70.), pokolenie Millenialsów (lata 80. i 90.) oraz Generacja Z (początek XXI wieku) mają różne podejścia do pracy, hierarchii, technologii i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Skuteczna komunikacja to klucz do zarządzania tarciami pokoleniowymi. Warto organizować regularne spotkania, gdzie każde pokolenie może wyrazić swoje pomysły i obawy. Ważne jest również słuchanie z empatią. Umożliwia to zrozumienie stanowisk innych generacji. 

Wielopokoleniowe zespoły w gastronomii mogą wykazywać zróżnicowane oczekiwania i preferencje co do sposobu zarządzania. Dlatego elastyczność i umiejętność dostosowywania się do tych potrzeb jest kluczowa dla osiągnięcia efektywnej współpracy.

Kilka praktycznych koncepcji podziału stylów zarządzania gastronomii, które można dostosować do różnych grup wiekowych:

  • Autonomia w pracy: Młodsze pokolenia, w tym Millenialsi i Generacja Z, często cenią sobie autonomię w wykonywaniu zadań. Daje im to swobodę w podejmowaniu decyzji i realizacji projektów. Zgodnie z własnymi metodami. Styl zarządzania oparty na udzieleniu im przestrzeni do działania może być dla nich motywujący.
  • Hierarchia i tradycyjne podejście: Starsze pokolenia, takie jak Baby Boomers czy Generacja X, mogą preferować bardziej hierarchiczne struktury zarządzania. Dla nich ważne jest respektowanie tradycji, wytyczanie klarownych reguł oraz zapewnienie stabilności i jasno określonych ról w zespole.
  • Zarządzanie sytuacyjne: Stosowanie zarządzania sytuacyjnego, które polega na dostosowaniu stylu zarządzania do konkretnych sytuacji lub potrzeb pracowników, może być skutecznym podejściem w wielopokoleniowych zespołach. Oznacza to elastyczne dostosowywanie się do wymagań projektu, osobistych preferencji czy specyfiki danej sytuacji.
  • Liderstwo partycypacyjne: Styl zarządzania oparty na partycypacji pracowników we wspólnym podejmowaniu decyzji może sprzyjać budowaniu zaangażowania i poczucia wspólnej odpowiedzialności w zespole. Pracownicy z różnych grup wiekowych mogą mieć szansę współtworzyć strategię i cele działania firmy.
  • Kształtowanie elastycznych struktur organizacyjnych: Wprowadzenie elastycznych struktur organizacyjnych, które umożliwiają dostosowanie się do różnych preferencji pokoleniowych, może być kluczowe. To może obejmować hybrydowe modele pracy, elastyczne godziny czy wybór ścieżki kariery dostosowanej do indywidualnych potrzeb pracowników.

Stosowanie różnorodnych stylów zarządzania, dostosowanych do potrzeb i preferencji różnych grup wiekowych, może przyczynić się do budowania bardziej zintegrowanych i efektywnych zespołów w gastronomii. To podejście, z uwagi że uwzględnia zróżnicowane oczekiwania i sposoby pracy, może przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału każdego pracownika oraz do osiągnięcia wspólnych celów biznesowych.

Programy mentorskie

Programy mentorskie mogą być skutecznym narzędziem integracji międzypokoleniowej, ponieważ doświadczeni pracownicy wspierają i dzielą się swoją wiedzą z młodszymi kolegami. Możliwość nauki od osób, które mają bogate doświadczenie, a jednocześnie otwarcie się na nowe spojrzenie młodszych, sprzyja rozwojowi zarówno zawodowemu, jak i osobistemu.

Inwestycja w rozwój zawodowy